Waarom wij geen cookiemelding tonen?

Foto door <a href="https://unsplash.com/@peter_mc_greats?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Pietro De Grandi</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Sinds de komst van de cookiewet, enkele jaren geleden, is er veel verwarring over of er nu wel of geen toestemming nodig is voor het plaatsen van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Toestemming vragen

Volgens een uitspraak eind 2019 mag een cookiemelding geen reeds aangekruiste vakjes hebben. Er moet toestemming worden gevraagd voor alle, bepaalde (per categorie van cookie) of geen cookies.

Functionele cookies mogen

Cookies die voorkomen dat de website het anders niet goed doet mogen zonder toestemming worden gebruikt. Zonder deze cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk en werkt het webwinkelwagentje niet.

Analytische cookies mogen beperkt

Cookies mogen worden ingezet om websites te verbeteren. Zulke cookies mogen geen of maar weinig gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers.

Om statistieken van onze websites bij te houden gebruiken wij Google Analytics omdat we deze privacyvriendelijk kunnen instellen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor dan ook een handleiding opgesteld.

Enkel in Nederland

De belgische Gegevens Beschermings Autoriteit (GBA) is het niet eens met de aangepaste Nederlandse cookiewet dat je door het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics kan ontkomen aan de cookie toestemmingsverplichting.

Geen andere cookies

Wij gebruiken geen andere cookies waardoor we bezoekers geen cookiemelding moeten tonen.

Bon: Autoriteit Consument & Markt

Achtergrond

Wil je ook een betaalbare website die nooit veroudert?