Een 'User-First' benadering op webdesign

De meeste bedrijven hebben een redelijk duidelijk beeld van hoe hun website er uit moet gaan zien. De website moet in die-en-die kleuren, hier moet een foto, deze pagina's moeten er op de website komen, etc.

Waarom 'moeten' deze dingen eigenlijk? Omdat de baas ze daar wil? Omdat een ontwerper verzonnen heeft dat een foto daar wel mooi staat? Het wordt tijd om dit achter ons te laten en vanaf nu te denken vanuit wat de bezoeker wil, oftewel een User-First benadering op webdesign.

De bezoeker tevreden maken

Volgens ons is een website geen doel op zich maar een middel om je bedrijfsdoelstellingen te helpen bereiken.

Een tevreden bezoeker zal meer pagina's op je website bekijken, zijn ervaring sneller delen en eerder contact met je opnemen. Een bezoeker tevreden maken (of houden) is, naar onze mening, de belangrijkste taak van elke website.

Hoe gaat dit in zijn werk? Allereerst dienen de doelen van de website te worden bepaald. Vervolgens beslissen we op welke manier we bezoekers kunnen helpen deze doelen zo snel en eenvoudig mogelijk te behalen.

Wat willen bezoekers?

  • Informatie vinden (openingstijden, dienstverlening, ...)
  • Actie ondernemen (bestellen, reserveren, ...)
  • Vermaakt worden
  • Sociaal bezig zijn

Helpen deze doelen te bereiken

Veel eigenschappen van een website beïnvloeden de mate waarin een bezoeker zijn doelen kan bereiken. Er zijn echter een aantal eigenschappen (door veel websitebouwers zelfs vaak genegeerd) die hier een grote invloed op hebben.

Een toegankelijke website

Om bezoekers te helpen hun doelen te bereiken dient een website toegankelijk te zijn. Dit houdt in dat een website onder zo veel mogelijk omstandigheden op een zo perfect mogelijke wijze dient te functioneren.

Wij streven steeds naar een toegankelijke website voor:

  • elke gebruiker (jong, oud, gestoord kleurenzicht, ..)
  • elk apparaat (desktop, laptop, tablet, smartphone, televisie, ...)
  • elke browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, …)
  • elke input methode (muis & toetsenbord, touch, spraak, …)

Een snelle website

Bezoekers hebben altijd haast. Zij willen zo snel mogelijk hun informatie vinden. Het is dan ook belangrijk er voor te zorgen dat je website zo snel mogelijk inlaadt.

Een intuïtieve website

Zoals usability guru Steve Krug in zijn boek "Don't make me think" schreef houden bezoekers er niet van om na te denken over een website. Hij stelde dat een website zich dient te houden aan geldende standaarden en conventies. Dit zorgt er voor dat een website zo intuïtief mogelijk zal overkomen voor bezoekers.

Ook is het belangrijk (zeker ook met mobiele apparaten in gedachten) om de prioriteit van de verschillende onderdelen op een website goed op orde te hebben.

Een mooie website

Een website die er visueel aantrekkelijk uitziet zal er voor zorgen dat bezoekers deze als meer betrouwbaar zullen beoordelen. Ook zullen bezoekers hier (mogelijk) een positieve sfeer of indruk door ervaren. Maar 'mooi' is subjectief. Een vormgeving die er voor deze ene bezoeker als sfeervol en levendig uitziet, kan door iemand anders als druk en afleidend beschouwd worden.

Alle grafische elementen die aan een website worden toegevoegd (kleur, afbeeldingen, vormen, etc.) moeten bij voorkeur de primaire doelen dienen in plaats van hinderen.

Een zoekmachine vriendelijke website

Een website die goed werkt voor zoekmachines is niet meteen gerelateerd aan je bezoekers. Maar wanneer bezoekers je website niet kunnen vinden, zullen zij hierop ook hun doelen niet kunnen bereiken, ook al is deze website nog zo toegankelijk, snel en intuïtief.

Hoe worden beslissingen genomen?

Traditioneel worden de keuzes die de looks en functionaliteit van een website bepalen vastgesteld door klanten, vormgevers, etc. Beslissingen worden vaak genomen op basis van gokwerk, persoonlijke voorkeuren en slecht onderbouwde meningen.

Wanneer een website wordt opgebouwd vanuit een User-First perspectief dienen keuzes niet meer op willekeurige meningen en persoonlijke voorkeuren gebaseerd te worden.

Solide onderzoek

Bij voorkeur zijn de keuzes die gemaakt worden omtrent de website gebaseerd op solide (wetenschappelijk) onderzoek. Bij deze onderzoeken is er binnen een zo groot en representatief mogelijke steekproef onderzocht wat de gedachten of gedragingen zijn van de proefpersonen omtrent de keuze die gemaakt dient te worden.

De wereld van webdesign ontwikkelt echter enorm snel, waardoor er vaak nog geen relevante data beschikbaar is. Een nauw gerelateerd onderzoek kan echter altijd dienen als basis voor een argumentatie en is hoe dan ook beter dan een, niet onderbouwde, persoonlijke mening van één van de betrokkene.

Onderbouwde mening

Wanneer er geen solide onderzoek is gedaan specifiek naar de kwestie waarover een besluit genomen moet worden, dan dient er gezocht te worden naar alternatieven. De best onderbouwde mening is hierbij de volgende kandidaat. Bij voorkeur is deze mening onderbouwt met gerelateerde onderzoeken of data uit tools (Google Search Console, Google Analytics, ...).

Persoonlijke ervaring

Indien er noch solide onderzoek noch een goed onderbouwde mening beschikbaar is, dan dient er gekeken te worden naar dit laatste (en minst wenselijke) alternatief. Is er iemand die op basis van zijn eigen ervaringen of persoonlijke voorkeur kan onderbouwen waarom er voor een bepaald alternatief gekozen zou moeten worden?

Let er bij het toekennen van waarde aan deze mening wel op dat de benoemde ervaring relevant is voor een website met de gestelde doelen.

28 september 2018, door Robin Poort
Samen bouwen aan jouw online succes?